ГлавнаяРаботаФинансы и право

Հաշվապահ

Тип работы
Постоянная
График работы
Полный день
Название агентства: ՋԻ ԷՅ ԷՅ գրուպ ՍՊԸ
 • Ընկերության ընթացիկ հաշվապահական հաշվառման վարում
 • Բանկային փոխանցումների իրականացում
 • Ընթացիկ դրամական հոսքերի վերահսկողություն
 • Դեբիտորական պարտքերի վերահսկողություն
 • Ընկերության կողմից ՀՀ հարկային և աշխատանքային օրենսդրության, ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների ու այլ իրավական ակտերի պահանջների ապահովում
 • Հարկային և այլ պարտադիր վճարումների իրականացում ` ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված ժամկետներում և կարգով
Պահանջվող որակավորումները:
 • Բարձրագույն կրթություն` Տնտեսագիտության և հաշվապահության ոլորտում
 • ՀՀ հարկային օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների իմացություն
 • Հայերեն, ռուսերեն լեզուների իմացություն
 • Համակարգչային գիտելիքներ
 • ՀԾ ծրագրերի իմացություն
Ուղարկել ինքնակենսագրականները ՝հայերեն լեզվով և լուսանկարով, gaa.grup@mail.ru էլեկտրոնային հասցեին:

Վերջնաժամկետ՝ 01.06.2019թ.
© 2005-2019 List.am