ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Իրավաբանական ծառայություններ

Consilium Grande իրավաբանական ընկերության աշխատակիցները պատրաստ են տրամադրել արագ և որակյալ իրավաբանական խորհրդատվություն ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետևյալ ոլորտներում՝
•Հողային հարաբերություններ
•Ընտանեկան իրավունք
•Աշխատանքային իրավունք
•Պայմանագրային իրավահարաբերություններ
•Հարկային և մաքսային իրավահարաբերություններ
•Գույքային վեճեր
•Ժառանգություն
•Սպառողների իրավունքների պաշտպանություն
•Կորպորատիվ հարաբերություններ
•Ապահովագրական իրավահարաբերություններ
•Կատարողական վարույթի սպասարկում
•Իրավաբանական անձանց հիմնադրում վերակազմակերպում և լուծարում
•Սնանկություն
•Հեղինակային իրավունք
•Քրեական իրավունք
•Վարչական ակտերի բողոքարկում. Փաստաբանական հարցումների պատրաստում տարբեր պետական մարմիններ:
Ուշադրություն: Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվությունը անվճար է:
© 2005-2019 List.am