ГлавнаяРаботаИщу работу / Резюме
Образование
Среднее образование
Опыт работы
1-3 года
Ես Սուսաննան եմ, 55 տ․, կխնամեմ երեխաների 3 տ․-ից բարձր։ Անհրաժեշտության դեպքում կպարապեմ ֆրանսերեն։ Գործիս մոտենում եմ մեծ պատասխանատվությամբ և բարեխղճորեն։
© 2005-2019 List.am