ГлавнаяУслугиСтроительство и ремонт › Строительные услуги

Քարերի պատրաստում և մշակում

Առաջարկում ենք քարե երեսպատման սալիկներ, եզրաքարեր, քիվեր, պաւտուհանագոգեր, աստիճանագոգեր, աստիճանաճաղեր, ինչպես նաև գերեզմանաքարեր, խաչքարեր, տապանաքարեր (բազալտ, գրանիտ, մարմար, տուֆ, ֆելզիտ, տրավերտին, անդեզիտ և այլն) : Գործելով հայկական շուկայում արդեն 15 տարի մենք ունենք հզոր ու ժամանակակից տեխնիկա և արհեստավարժ մասնագետներ, ովքեր սեղմ ժամկետում կկատարեն Ձեր ցանկացած պատվեր (ընդունվում են նաև արտերկրից) : Տրամադրում ենք բանվորական ուժ և տեխնիկա: Գործում են ճկուն զեղչեր, իսկ տեղափոխումն ու տեղադրումն անվճար: Մանրամասների համար զանգահարեք նշված համարներով: Գները և մանրամասն նկարագրությունը տվյալ լինկում ՝https://drive.google.com/open?id=0BxhCeozxJbWO...
Qar qarer bazalt базалт tuf туф felzit фелзит ferzit ферзит travertin травертин marmar мармар granit гранитn
Perila перила bulava булава bulavaner булаванер andezit андезит gerezmanaqar герезманакар
Gerezmanaqarer герезманакарер ablicovka аблицовка qare taxkaman taxkamanner erespatman salikner ереспатман саликнер
ezraqarer езракарер qiver кивер patuhanagoq patuhanagoqer padagolnik patagolnik podagolnik potagolnik падагольник подогольник
подоголник падаголник патаголник патагольник xachqar хачкар xachqarer хачкарер tapanaqar тапанакар tapanaqarer тапанакарер
Kalpak калпак Stones stone բնական քարեր
© 2005-2019 List.am