ГлавнаяКультура и хоббиКниги и журналы

Հայ լեզվաբանություն և գրականագիտություն

Ереван › Кентрон
Աբրահամյան ա. Գրաբարի ձեռնարկ, 1952, 1958 – 2500
աբրահամյան ա. Հայ գրի եվ գրչության պատմություն, 1959 - 3000
աճառյան հ. Հայոց գրերը, 1968 – 4000
անանյան գ. Նիկոլ աբղալյան - 1000
արզումանյան ս. Արդի հայ վեպը h. 5 - 1000
ավագյան ռ. Գրիրոր զոհրապի եվ գրիգոր չուբարյանի իրավական միտքը - 2500
ավետիսյան յ. 600 + թեստային առաջադրանք - 500
բաղդասարյան է. Հովհաննես երզնկյանը եվ նրա խրատական արձակը - 1000
գրիգորյան ա. Հայ բարբառագիտության դասընթաց, 1957 - 4000
էջեր հայ ժողովրդի պատմության եվ բանասիրության - 2000
հայոց լեզվի պատմական քերականություն, հ. Ii, 1975 – 3000
հակոբյան գ. Ներքին բասենի ազգագրությունը եվ բանահյուսությունը, 1974 – 2000
ջահուկյան գ. Գրաբարի քերականության պատմություն - 4000
կարապետյան գ. Հովհաննես շիրազ - 500
լեռնային ղարաբաղի բանահյուսությունը - 1000
շարաբխանյան պ. Գրաբարի դասընթաց, 1967 – 2000 դրամ
սուքիասյան ա. Ժամանակակից հայոց լեզու, 2004 - 2500
տեր-գրիգորյան ա. Հայոց լեզվի մեթոդիկա, 1980 - 1000
ժամանակակից հայոց լեզու հատոր 3 շարահյուսություն 1976 - 4000
гарибян а. Краткий курс армянского языка, 1944 - 1000
парнасян н. Самоучитель армянского языка, 1990 - 1000

Ասլանյան ա. Հայկական սսհ աշխարհագրական անունների համառոտ բառարան, 1991 - 1000
ավետիսյան կ. Աշխարհագրական անունների բացատրական բառարան, 1969 - 1000
բաբայան կ. Մարմնամարզական տերմինների տեղեկատու բառարան, 1985 - 1000
բաբայան կ. Սեռաբանական բառարան, 2002 - 1000
գրգեարյան հ. Տնտեսական աշխարհագրության տեղեկատու բառարան, 1982 - 1000
ջրբաշյան է. Գրականագիտական բառարան - 1000
մարգարյան ա. Հայոց լեզվի հապավումների բառարան, 1979 - 1000
իսպիրյան մ. Մարզանունների բացատրական բառարան, 1984 - 1000
ղարիբյան ա. Դպրոցական ուղղագրական բառարան, 1968 - 1000
չսկերչյան ա. Քրեաիրավական տերմինների արդի համառոտ բացատրական բառարան, 2004 - 1000
միրզոյան լ. Ուղղագրական, հոմանիշների, դարձվածաբանական դպրոցական բառարան, 1997 - 1500
տերմինաբանական եվ ուղղագրական տեղեկատու 1956-2006, - 1500
տերմինաբանական եվ ուղղագրական տեղեկատու, 1978 - 500
քաղաքագիտություն բացատրական բառարան, 2003 - 500
հախվերդյան լ. Թատերագիտական բառարան, 1986 - 1000
չերքեզյան կ. Ֆիզիկական աշխարհագրության տեղեկատու համառոտ բառարան, 1976 - 1000
պողոսյան վ. Սահմանադրական հասկացությունների համառոտ բառարան, 2001 - 1000
թեվավոր խոսքեր, 1989 - 500
խլղաթյան ֆ. Բառարան-տեղեկատու նոր բառեր և իմաստներ, 1982 - 1000
խլղաթյան ֆ. Ոճաբանական տերմինների բառարան-տեղեկատու, 1976 - 1000
ղանդիլյան պ. Բուսաբանական բառարան, 1975 - 1000
ղարիբյան ա. Հայերեն ուղղագրաճան նոր բառարան, 1947 - 500
հեռուստառադիոեթերի գաղթնիկները տեղեկատու-բագատրական բառարան, 2000 - 1000
պատանի գրքասերին բառարան-տեղեկատու, 1986 - 500
հարությունյան հ. Առձեռն ուղղագրական բառագրքույկ, 1980 - 500
հարությունյան հ. Ուղղագրական բառագրքույկ, 1991 - 500
սարգսյան ա. Արեվմտահայերենի բառարան, 1991 - 1000
հայոց լեզվի հանգաբառարան, 1976 - 5000

Եղիշե չարենցի ստեղծագործությունը - 500
թերզիբաշյան վ. Հայ դրամատուրգիայի պատմություն հ. 1 - 2000
թերզիբաշյան վ. Հայ դրամատուրգիայի պատմություն հ. 2 - 2000
հովհաննիսյան ս. Պատմություններ հովհ. Թումանյանի կյանքից - 1000
հովսեփյան գ. Նար-դոս - 1000
մխիթարյան հ. Գրիգոր նարեկացու "մատեան ողբերգութեան" պոեմը - 500
մուրադյան ն. Աբովյանի պոետիկան - 500
սանթոյան մ. Թումանյան ռ. Հովհաննես թումանյան - 500
սեվակ պ. Սայաթ-նովա - 1000
օրբելի հ. Հայկական հերոսական էպոսը - 1500

Աբեղյան մ. Գուսանական ժողովրդական տաղեր - 4000

Հնարավոր է տեսնել երկաթուղային կայարանի մոտ

Можно посмотреть возле ж/д вокзала
© 2005-2018 List.am