1. Главная
  2. Услуги
  3. Электроника
  4. Компьютеры и интернет
Կորպորատիվ

Կորպորատիվ պրիվատ VPN Ցանցերի կազմակերպում VPN շիֆրովանիա և անվտանգություն (Dedicated VPN Выделенный ВПН сеть)

Услуга доступна на русском языке!
Для ознакомления на русском языке, пожалуйста, прокрутите страницу вниз.

The service is available in English!
To view the information in English, please scroll down.

1) *Հայերեն լեզվով*

Մենք կատարում ենք կորպորատիվ, պրիվատ և ընդգծված ցանցերի պատրաստում հատուկ ձեզ համար, հատուկ DataCenter-ներում ձեզ համար տեղադրելով սերվերներ՝ որոնց ցանցին, IP հասցեին և կարգավորումներին մուտք (Доступ, Access) կունենաք միայն դուք և ձեր աշխատակիցները։ (Հնարավոր է ձեր աշխատակիցներին զրկել մուտքից դեպի VPN ցանց եթե անգամ նա աշխատանքից ազատվելուց հետո չի ջնջել և գողացել է VPN ցանցին միանալու բանալին (KEY-Ը)

Դուք կստանաք ձեր ուզած երկրում, ձեր ուզած արագությամբ, ձեր սեփական ընդգծված IP հասցեն, որը չի երևա որ VPN-է, քանզի չի հանդիսանում VPN պրովայդերի IP հասցե։ Ցանցերը, ծրագրերը և Վեբ-Կայքերը ում հետ դուք կաշխատեք՝ կմտածեն որ դուք իրոք այդ երկրից եք։
IP Հասցեն կմնա անփոփոխ և ցույց կտա որ այն պատկանում է ձեզ կամ ձեր կազմակերպությանը։

VPN ցանցերը պատրաստվում են LINUX (DEBIAN) օպերացիոն համակարգերի վրա, որը թույլ կտա ձեզ հեռակա կպնել ձեր կորպորատիվ ցանցերին՝ OPENVPN պրոտոկոլի միջոցով, և ղեկավարել ձեր ներքին ցանցը ուր էլ որ դուք լինեք։
Տեղադրումը բոլոր ձեր համակարգիչների վրա կատարվում է մեր կողմից անվճար, և 24/7 տեխնիկական սպասարկումը ապահովված է։

Ընտրեք մեզ՝ եթե ուզում եք աշխատել Ամերիկյան, Ռուսական, Չինական, Եվրոպական, կամ ուրիշ երկրների IP հասցեներով, եթե ուզում եք ձեր տասնյակ, հարյուրավոր կամ անգամ հազարավոր համակարգիչները միանան VPN ցանցին և ստանան ստաբիլ, հատուկ ձեզ համար աշխատող VPN, Dedicated սերվերների վրա, որոնց IP հասցեն կմնա ստաբիլ և չի երևա որ VPN-ի հասցե է։

Կամ եթե ձեզ պետք է հայկական IP, եթե անգամ դուք Հայաստանում չեք, կամ եթե ձեզ պետք են ուրիշ երկրների չփոփոխվող ստատիկ IP հասցեներ որոնց միջոցով փոխանցվող Ինֆորմացիայի գաղտնիությունը պետք է խստիվ պահպանված լինի և ապահովված զինվորական հատուկ ծառայությունների կրիպտո ստանդարտներով, որը ապահովվում է Ամերիկյան ՊՆ ցանցի գաղտնիությունը և ապահովությունը։ Ցանկության դեպքում դուք կարող եք ընտրել Ռուսաստանի դաշնության Ֆեդերալ (Դաշնային, ФСБ) Անվտանգության Ծառայության կրիպտո ստանդարտները, կամ եթե ունեք նախընտրանքներ՝ մենք կարող ենք ձեր սեփական անվտանգության ստանդարտները ստեղծել և ինտեգրացնել ձեր ցանցին։

Մեր VPN ծրագրերը աշխատում են համակարգչային և սերվերային օպերացիոն համակարգերի վրա.
Windows, MacOS, ChromeOS, Linux, Debian, Ubuntu, Fedora, FreeBSD, KALI LINUX,
և սմարտֆոնների վրա. Android 4-13, Apple Iphone 4-14:

Մեր կորպորացիան ՀՀ տարածքում գործող միակ Կիբերանվտանգության ոլորտում աշխատող Կազմակերպությունն է, որը աշխատում է հաջողակ 2013 թվականից։
Մենք ապահովվում ենք տասնյակ հազարավոր մարդկանց անվտանգությունը ինտերնետում և հարյուրավոր կազմակերպությունների ցանցային անվտանգությունը ավելի քան 150 երկրներում։

2) *На русском языке*
Мы готовы предложить вам специальные корпоративные, частные и выделенные сети. Мы устанавливаем серверы для вас в специальных дата-центрах и настраиваем сеть и IP-адреса таким образом, чтобы они были доступны только вам и вашим сотрудникам (Access) Если нужно, мы можем ограничить доступ к сети VPN для ваших сотрудников, чтобы они не могли подключиться к ней после увольнения, даже если они сохранят ключи.

Мы предоставляем вам выделенный IP-адрес в стране, которая вам нужна, с желаемой скоростью. Этот адрес не будет выглядеть как VPN-адрес провайдера, поэтому сети, программы и веб-сайты будут считать, что вы действительно находитесь в этой стране. IP-адрес останется неизменным и будет указывать на то, что он принадлежит вам или вашей организации.

Мы используем операционную систему LINUX (DEBIAN) для построения сетей VPN. Это позволит вам удаленно подключаться к корпоративным сетям по протоколу OPENVPN и управлять своей внутренней сетью, где бы вы ни находились. Мы бесплатно установим на все ваши компьютеры программное обеспечение и предоставим круглосуточную техническую поддержку.

Если вы хотите работать с IP-адресами американских, российских, китайских, европейских или других стран, или если вам нужно, чтобы десятки, сотни или даже тысячи компьютеров подключились к сети VPN и получили стабильный VPN, специально настроенный для вас на выделенных серверах, мы можем предоставить вам такую возможность. Наши выделенные серверы будут иметь стабильные IP-адреса, которые не будут выглядеть как VPN-адреса.

Мы можем предоставить вам армянский IP-адрес, даже если вы не находитесь в Армении. Также мы можем предоставить вам неизменяемые статические IP-адреса других стран, через которые конфиденциальность передаваемой информации будет строго защищена и обеспечена криптостандартами военных спецслужб. Мы используем криптостандарты уровня спец. Служб АНБ и Минобороны США, а так-же стандарты шифрования уровня ФСБ и Минобороны РФ.

Использование высоких и сертифицированных криптостандартов обеспечивает надежность и безопасность передачи данных в сети VPN. Мы используем современные шифровальные алгоритмы:

Шифрование: AES-512-GCM
Этот алгоритм использует ключ длиной 512 бит, что делает его более безопасным, чем AES128, AES256 и AES-384. GCM обеспечивает целостность данных и шифрование в одном проходе, что делает его быстрее, чем CBC.

Аутентификация: SHA-512
SHA-512 - это алгоритм хеширования, который создает 512-битный хеш. Он более безопасный, чем SHAS128, SHA256 и SHA-384, поскольку он использует больший размер хеша.

Так-же мы используем более безопасные и сложно генерируемые ключи Diffie-Hellman (от 4096 бит до 32768), что обеспечит более высокий уровень безопасности, для защиты конфиденциальной информации.
Чтобы было понятно, на генерацию DH приватного ключа размером в 4096 бит уходит несколько часов, 8192 бит - 7 дней. 16384 бит - полтора месяца. На их подборку хакерами уйдут миллиарды лет даже с самым мощным на данный момент суперкомпьютером мира.
Мы генерируем ключи заранее чтобы пользователь не ждал. Каждый сервер имеет уникальный ключ.

Кроме того, мы предоставляем возможность выбора криптостандартов уровня Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) для наших клиентов из России.

Мы также постоянно обновляем наши технологии и методы защиты, чтобы гарантировать безопасность и конфиденциальность наших клиентов. Наша команда экспертов в области кибербезопасности работает круглосуточно, чтобы обеспечивать стабильность, обновленность серверов, безопасность наших систем и клиентских данных.

Наша компания предоставляет услуги не только корпоративным клиентам, но и частным лицам, которые хотят защитить свои персональные данные в Интернете. С помощью наших VPN-сервисов вы можете анонимно и безопасно использовать Интернет, обходя ограничения на доступ к сайтам и сервисам, а также защищая свою приватность и конфиденциальность.

Мы гарантируем качество и надежность наших услуг, а также оперативную и эффективную техническую поддержку для наших клиентов. Вы можете быть уверены в безопасности и конфиденциальности ваших данных при использовании наших услуг выделенных серверов VPN.

3) *In English Language*
We can offer you special corporate, private, and dedicated VPN networks. We install servers for you in special data centers and configure the network and IP addresses in such a way that they are available only to you and your employees. If necessary, we can restrict access to the VPN network for your employees, so they cannot connect to it after termination, even if they keep the keys.

We provide you VPN with a dedicated IP address in the country you need, with the desired speed you needed.
This address will not look like the VPN provider's address, so networks, programs, and websites will think you are really in that country. The IP address will remain unchanged and indicate that it belongs to you or your organization.

We use the LINUX (DEBIAN) operating system to build VPN networks. This will allow you to remotely connect to corporate networks via the OPENVPN protocol and manage your internal network from anywhere. We will install software on all your computers & smartphones for free and provide round-the-clock technical support.

If you want to work with IP addresses from America, Russia, China, European, or other countries, or if you need dozens, hundreds, or even thousands of computers to connect to a VPN network and get a stable VPN specifically configured for you on dedicated servers, we can provide you with such an opportunity. Our dedicated servers will have stable IP addresses that will not look like VPN addresses.

We can provide you with an American IP address, even if you are not in America. We can also provide you with unchanging static IP addresses of other countries, through which the confidentiality of transmitted information will be strictly protected and provided by military cryptostandards. We use encryption standards at the level of US NSA and Department of Defense, as well as encryption standards at the level of Russian FSS (Federal Security Service FSB) and Ministry of Defense.

The use of high and certified cryptostandards ensures the reliability and security of data transmission in the VPN network. We use modern encryption algorithms:

Encryption: AES-512-GCM
This algorithm uses a 512-bit key, which makes it more secure than AES128, AES256, and AES-384. GCM provides data integrity and encryption in one pass, making it faster than CBC.

Authentication: SHA-512
SHA-512 is a hashing algorithm that creates a 512-bit hash. It is more secure than SHA-128, SHA-256, and SHA-384 since it uses a larger hash size.

We also use more secure and complexly generated Diffie-Hellman keys (from 4096 bits to 32768), which will provide a higher level of security to protect confidential information.

In addition, we provide the option for our clients from America to choose cryptographic standards approved by US NSA and Department of Defense.

We also continuously update our technologies and protection methods to guarantee the security and confidentiality of our clients. Our team of cybersecurity experts works around the clock to ensure server stability, system and client data security, and servers OS/security updates.

Our company provides services not only to corporate clients but also to individuals who want to protect their personal data online. With our VPN services, you can use the internet anonymously and securely, bypass restrictions on access to websites and services, and protect your privacy and confidentiality.

We guarantee the quality and reliability of our services, as well as prompt and efficient technical support for our clients. You can be confident in the security and confidentiality of your data when using our dedicated VPN servers.
Logo
Andromeda Cloud inc
На List.am с 26.05.2017
Մեր բոլոր ծառայությունների և ապրանքների համար մենք տրամադրում ենք երաշխիք մինչ 1-5 տարի ժամկետով։
3 отзыва
Другие предложения пользователя
Ջնջված ֆայլերի մասնագիտացված վերականգնում Հեռախոսներից, Համակարգիչներից, Ֆլեշկաներից և Սկավարակներից
Web-վեբ կայքերի պատրաստում, Օնլայն խանութների պատրաստում, online shop, Разработка веб-сайтов под ключ
Սերվերային օպերացիոն համակարգերի տեղադրում և սպասարկում Linux, FreeBSD, Fedora, Ubnutu, Debian 7-11 և այլն
HP TouchSmart 520 PC, 256 GB SSD - 8GB RAM - i5-2500-S CPU
345,000 ֏
Epic Games - լիցենզավորված, ՕՐԻԳԻՆԱԼ METRO LAST LIGHT Խաղ PC-ի (Համակարգչի) համար Արտիկուլ №02
14,500 ֏
Փոխանակեք ձեր Sony PlayStation 4 PS4 PRO կամ PS5 -ը գերհզոր համակարգչի հետ մեր խանութ սրահում
Լոկալ և կորպորատիվ ցանցերի պատրաստում և միավորում
NGINX APACHE2 ՍԵՐՎԻՍ/ ՍԵՐՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ NGINX APCHE2 Համակարգի ադմինիստրացիա, օպտիմիզացիա, խնդիրների լուծում
Հեռակա համակարգչային ադմինիստրատորի (Ռեմոնտչիկի, Կոմպյուտրչիկի) ծառայություն - վիրուսների հեռացում
Windows 7, 8, 10, 11 (Փոխում, ֆորմատ, նստացնել) - արագ և որակյալ 2 տարի երաշխիքով
DNS սերվերների Bind 9, սերվիսի ինստալիացիա և ղեկավարում
Epic Games - GTA 5 լիցենզավորված, ՕՐԻԳԻՆԱԼ GTA V - GTA ONLINE Խաղ PC-ի (Համակարգչի) համար Արտիկուլ №01
14,500 ֏
Sony playstation 4 slim + 3 dualshock 4
195,000 ֏
Cloud (Օնլայն Դիսկ) համակարգերի հավաքում
Խաղերի ԼԱՅՆ ՏԵՍԱԿԱՆԻ PlayStation 4 և 5-ի համար
7,500 ֏
Կորպորատիվ մեյլերի (Corporative Mail) սերվերների պատրաստում և սպասարկում
Սոցիալական կայքերի (Ձեր Սեփական Բարդ Սոց Ցանցերի) Ստեղծում (Պատրաստում), կարգավորում և սպասարկում
Կիբերանվտանգության աուդիտ Информационная безопасность. Cyber Security Specialist
HTTP - HTTPS Միացում ձեր կայքի համար Comodo SSL Certificate 20 Dollar 1YR (Sectigo PositiveSSL)
© 2005-2023 List.am