1. Главная
  2. Оборудование и материалы
  3. Оборудование
  4. Производственное оборудование
Լինյա ցեպ,

Լինյա ցեպ, պլաստմասից ցեպ, հոսքագիծ

Լինյա, ցեպ պլաստմասից, 114մմ և 82մմ
բարձր որակի
հոսքագծերի պլաստմասայից ցեպեր
Logo
Արտադրական սարքավորումներ
На List.am с 20.06.2020
Արտադրակ սարքավորումներ նեռժից AISI 304
© 2005-2023 List.am