1. Главная
  2. Бизнес и оборудование
  3. Оборудование
  4. Медицинское оборудование
Ստոմատոլոգիական

Ստոմատոլոգիական սարքավորում

Ստոմատոլոգիական բազկաթոռ և սարքավորում (ԱՄՆ), ռենտգեն սարք (Իտալիա), շարժական սեղան։
Շատ լավ վիճակում։

Կոմպրեսորը և սլյունոոտսոսը` Նվեր:
© 2005-2024 List.am