1. Главная
  2. Хобби и спорт
  3. Медиа
  4. Книги и журналы
Հայոց

Հայոց պատմության համառոտ շարադրանք

2,800 ֏2,800 ֏
$7555 ₽
«Հայոց պատմություն» (համառոտ շարադրանք)

Կազմեց Ռոբերտ Բաբկենի Եղյանը

«Հայոց պատմություն» համառոտ շարադրանքը կազմելիս հիմնականում հաշվի են առնվել այն հարցադրումները, որոնք տեղ են գտնում «Հայոց պատմություն» առարկայի բուհական ընդունելության քննությունների ժա մանակ։ Գրքում պաշտպանվել են դպրոցական դասագրքերում արտահայմ ված տեսակետները, եթե անգամ կազմողի մոտ տարակարծություններ կան ինչ-ինչ հարցերում։ Պահպանվել է թեմաների ծավալային համամասնությու նը՝ ելնելով դիմորդների շահերից։

Գրքից կարող են օգտվել բարձր դասարանների աշակերտները, ուսա նողները, ինչպես նաեւ Հայոց պատմությամբ հետաքրքրվող ընթերցողների լայն շրջաններ
Похожие объявления
Հայոց լեզվի և հայ գրականության շտեմարան - 2014 - Մաս 4
2,000 ֏
Հայոց եկեղեցու պատմություն
1,500 ֏
Վերժինե Սվազլյան, - Հայոց ցեղասպանություն (Ականատես վերապրողների վկայություններ)
9,000 ֏
Բառագիտություն հայոց լեզու
3,000 ֏
Հայոց պատմության հիմնահարցեր + հարցաշար, Ավագյան, 2003
800 ֏
Հայոց լեզվի և Գրականության գրքեր
Հայոց լեզվի և գրականության շտեմարան
1,500 ֏
Հայկական համառոտ հանրագիտարան
15,000 ֏
Հայոց լեզվի շտեմարան
1,500 ֏
Սերգեյ Մալայան, Սեդա Մուրադյան, Ելենա Մեսրոպյան Ակնաբանական համառոտ տեղեկագիրք,
2,000 ֏
Հայոց լեզվի և գրականության գրքեր
1,000 ֏
Հայոց լեզվի շտեմարան 2017-2018 թթ
8,000 ֏
Հայոց լեզվի հարցաթերթիկներ, հարցաշարերի ժողովածու
1,000 ֏
Հայոց լեզու 4րդ, բառարան գրքեր
500 ֏
Հին գիրք Հայոց պատմություն 1920թ
Հայոց լեզվի գրքեր
3,000 ֏
Հայկական համառոտ հանրագիտարան առաջին հատոր
3,000 ֏
Հայոց լեզու եւ գրականություն - Շտեմարան (3-րդ եւ 4-րդ մասերը)
2,000 ֏
Հայոց լեզվի գիրք
2,000 ֏
Մանվել Ասատրյան Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն, 1983
2,000 ֏
© 2005-2023 List.am