1. Главная
  2. Услуги
  3. Все остальное
Գեոդեզիական

Գեոդեզիական աշխատանքներ Geodesy Услуги Геодезии GPS ROVER

Կատարում ենք գեոդեզիական աշխատանքներ։
Գեոդեզիական աշխատանքներ Geodesy Услуги Геодезии
Գեոդեզիական աշխատանքներ GPS ROVER գործիքով բարձր ճշգրտությամբ և մատչելի
Նշահարում նվազագույնը 25000 դրամ - կետը 5000 դրամ
Նշահարում տեղակապումով նվազագույնը 40000 դրամ - կետը 10000 դրամ
Գեոդեզիական հանույթ (լանշաֆտ) սկսած 60000
Գեոդեզիական հանույթ 25000 դրամ
Հողամասերի նշահարում
Разбивка, съёмка, Отметки GNNS ROVER
Գեոդեզիա
Геодезия
Geodesic
GPS ROVER
կարող էք էլ փոստին գրեք
Կատարում ենք անշարժ գույքի չափագրում
Հողամասների չափագրում
1. Տեղանքի հանույթագրում,
2. Հողամասի նշահարում,
3. Ինքնակամ կառույցների հաշվառում,
4. Անշարժ գույքի բաժանում, միավորում,
5. Շինության ներքին չափագրում.
© 2005-2023 List.am