1. Главная
  2. Оборудование и материалы
  3. Оборудование
  4. Производственное оборудование
Բաժակ

Բաժակ լցնող և փակող սարք

6 տեղանի կիսաավտոմատացվաած սարք։
Սառը սուրճի եւ ամեն տեսակ ըմպելիքների համար նախատեսված։
© 2005-2022 List.am