1. Главная
  2. Услуги
  3. Бизнес услуги
  4. Все остальное
Ապրանքային

Ապրանքային նշանի գրանցում

Կօգնեմ գրանցել ապրանքային նշան Մտավոր Սեփականության գոծակալությունում: Ընդամենը 70000 դրամ (ներառյալ պետական վճարները)
Իսկ եթե չունեք լոգո, կօգնենք նաև այդ հարցով սկսած 10000 դրամից։
Ին՞չ է ապրանքային նշանը
Ապրանքային նշանը պաշտպանվում է ապրանքային նշանի գրանցման հայտը ապրանքային նշանների գրանցամատյանում ներկայացնելով: Ներկայացված նշանը գնահատվում է Գրանցողի կողմից, և սեփականատերը կարող է սկսել ապրանքային նշանի օգտագործումը `հայտը ներկայացնելուց անմիջապես հետո: Հայտը մշակվում և բաց է պահվում հասարակության կողմից առարկությունների առկայության վերաբերյալ: Եթե առարկություններ են ստացվել, Ապրանքային նշանների գրանցամատյանը գովազդ է հրապարակում Ապրանքային նշանների ամսագրում, և ապրանքային նշանի գրանցման գործընթացը համարվում է ավարտված: Ապրանքային նշանը գործում է 10 տարի:
© 2005-2023 List.am