1. Главная
  2. Культура и хобби
  3. Антиквариат и искусство
  4. Поделки и рукоделие

Xachqar, Xachqarer, Xach, Xacher, Dzerqi ashxatanq, Խաչքարեր, Խաչեր

Vacharum em gexeciq u original xachqar xach karmir tufic. Amboxjutyamb dzerqi ashxatanq e. Chkrknvox vorovhetev patrastel e hexinaky.
Xachqar. Xachqarer. Xacher.
Խաչ։ Խաչքար։ խաչքարեր։
© 2005-2021 List.am