1. Главная
  2. Оборудование и материалы
  3. Оборудование
  4. Производственное оборудование
Silver Reed 280

Silver Reed 280 գործող մեքենա

Շտապ!
Վաճառվում է գործող մեքենա, Սիլվեռ ռեեդ մօդ. 280
Լավ աշխատանքային վիճակում, հավելյալ տեղեկություններ այս մոդելի հետ կապված, կարող եք ձեռք բերել ինտերնետից: Ունի բազմաթիվ ռեժիմներ:
Գործող մեքենա, կարի մեքենա, գործք, թել, ասեղ...
© 2005-2023 List.am