1. Главная
  2. Животные и растения
  3. Растения
  4. Комнатные растения

Կիտրոնի ծառեր

Բերքի տակ է, 5տարեկան։Փոքրերը հաջորդ տարի բերք կտան-արժեն 5000դր․
Կարող եմ տեղափոխել Ձեր առաջարկած ծաղկամանի /կամ տեղավորել դեկորատիվի/ մեջ։

Կարող եմ վայբերով ուղարկել նկարը և տալ անհրաժեշտ տեղեկություն։
© 2005-2021 List.am