1. Главная
  2. Оборудование и материалы
  3. Инструменты
  4. Садовая техника

Պարարտանյութ Parartanyut Պարարտանյութեր Parartanyuter NPK

Ագրոտեխ ընկերությունն առաջարկում է ջրալույծ պարարատանյութերի մեծ տեսականի՝ ապահովելու բույսի սննդատարրերի պահանջը՝ ֆենոլոգիական բոլոր փուլերում:

Մեր տեսականին ներառում է մակրո- և միկրո- պարարտանյութեր, որոնք ամբողջությամբ լուծվում են ջրում և հեշտությամբ կլանվում են բույսերի կողմից:

Կալցիումի նիտրատ - Պարարտանյութում կալցիումի բարձր պարունակությունը նպաստում է բջջապատի ամրացմանը, իսկ ազոտի պարունակությունը բարելավում է բույսի կողմից կալցիումի, կալիումի և մագնեզիումի կլանումը:

Մոնոկալիումի ֆոսֆատ - ֆոսֆատի բարձր պարունակությունը նպաստում է բջիջների բաժանմանն ու նոր հյուսվածքների ձևավորմանը, իսկ կալիումի պարունակությունը դրական ազդեցություն է ունենում բույսի կողմից ֆոսֆատի կլանման վրա:

Կալիումի նիտրատ - Կալիումն անփոխարինելի սննդատարր է բերքի որակի համար: Այն խթանում է սպիտակուցների սինթեզը, ֆոտոսինթեզը, նպաստում է ածխաջրերի կուտակմանը և տեղափոխմանը, բարելավում է ջրի օգտագործման արդյունավետությունը:

Կալիումի սուլֆատ – կալիումի բարձր պարունակությամբ պարարտանյութ է, որը չի պարունակում ազոտ և նախատեսված է կիրառել բույսի զարգացման ավարտական փուլերում:

Մագնեզիումի սուլֆատ – մագնեզիումը բարձրացնում է բույսի արտադրողականությունը, նպաստում կարևոր էլեմենտների կուտակմանը կանաչ զանգվածում: Մագնեզիումը քլորոֆիլի պարունակության մեծ մասն է կազմում և կարևորագույն դեր ունի ֆոտոսինթեզի գործընթացում:

Մագնեզիումի նիտրատ - Մագնեզիումի բարձր պարունակությունը նպաստում է քլորոֆիլի արտադրությանը, իսկ ազոտի պարունակությունը բարելավում է բույսի կողմից կալցիումի, կալիումի և մագնեզիումի կլանումը: Պարարտանյութը բարելավում է նաև տերևների գույնը:

Միկրոտարրերը՝ բոր, պղինձ, երկաթ, մանգան, մոլիբդեն, ցինկ, պաշտպանում են բույսերը ﬕ շարք հիվանդություններից, կարգավորում են պտղի ձևավորման և հասունացման գործընթացը, բարելավում են բույսի կողﬕց սննդատարրերի կլանումը, բարձրացնում են բերքատվությունը և բերքի որակը (շաքարի, վիտաﬕնների և օսլայի պարունակությունը պտղում) :
© 2005-2021 List.am