1. Главная
  2. Животные и растения
  3. Растения
  4. Комнатные растения

Լիմոնի բերքատու ծառ

Լիմոնի բերքատու ծառ բերքնել վրեն 30 հատ միմոն նայեվ լիքը ծաղկել է ծառի բարծրությունը մոտ 2.5 մետրց ավել
© 2005-2021 List.am