ГлавнаяУслугиОбразование › Репетиторы и частные уроки

JAVA, ANDROID (Aandroid SDK) անհատական դասընթացներ

Ստեղծել Java հիմքով բազմաֆունկցիոնալ և բազմապլատֆորմ հավելվածներ
Օգտագործել օբյեկտ կողմոնորշված ծրագրավորման (OOP) հիմնական կոնցեպտները, Լուծել տարբեր տրամաբանական խնդիրներ: Ստեղծել բազմաֆունկցիոնալ հավելվածներ Android ՕՀ-ի համար:

Մեզ մոտ ուսուցանվում է նաև ընդհանուր գիտելիքներ Համակարգչային Ճարտարապետության, Համակարգչային ծրագրերի և Ծրագրային հիմունքների վերաբերյալ:
Ծանոթացում ծրագրավորման լեզուներին, տիպեր և փոփոխականներ, տրամաբանական խնդիրներ, ծանոթացում համակարգչային տարբեր ծրագրերին ՝դրանց կիրառմանը, համակարգչային տեխնիկայի նկարագրություն, համակարգչի տեխնիկական առանձին մասերի ուսւոմնասիրում և նկարագրում: Այս ամենը ձեզ կտա հնարավորություն հասկանալ և կողմնորոշվել ՏՏ ոլորտում
ձեզ ավելի հարմար և նախընտրելի աշխատանք:

Դասընթացներն կարող են մասնակցել 15 տարեկանից սկսած մաթեմատիկական գիտելիքներ ունեցող բոլոր այն անձիք ովքեր ուզում են տիրապետել ՏՏ ոլորտին:

Դասընթցի յուրաքանչյուր փուլ բաղկացած է 12 պարապմունքից՝ շաբաթական 3 օր հաճախականությամբ, 2 ժամ տևողությամբ։Մեկ փուլի արժեքը 40 000դրամ:

1. Java – Ինչ է ծրագրավորումը, Ծանոթացում Java-յին, Ծանոթացում IDEA-ին, Java installation (JRE, JDK), Բինար համակարգ (խնդիր), java –ի առավելությունները և թերությունները (JVM), OOP, varables.
2. Java – Պրիմիտիվ փոփոխականներ (խնդիր) varables (int, Boolean, …), Sout, գործողություններ (գումարում, հանում, բաժանում, բազմապատկում.) + խնդիր
3. Java – Տրամաբանական և պայմանի օպերատորներ, արիֆմետիկ օպերացիաներ
(խնդիր) if else, switch case (օրինաներ), & & , =,! = + խնդիր
4. Java – Ցիկլային օպերատորներ (for, while, do while), անվերջ ցիկլ և նրա
Կիրառությունը + խնդիր
5. Java – Միաչափ զանգված, կիրառման հնարավոր տարբերակները:
6. Java – Մեթոդներ (return types, parameters …), + խնդիր
7. Java – Մեթոդներ (Ռեկուրսիա), String, ծանոթացում String-ի մեթոդների հետ + անփոփման խնդիր
8. Java – Math կլաս + խնդիրներ, անցածի ամփոփում
9. Ծանոթացում Class-ների և օբյեկտների հետ, Heap-ը և Stack-ը հիշողության մեջ, կոնստրուկտորի հետ ծանոթացում և դրա դերը օբյեկտի ստեղծման մեջ
10.java-Մոդիֆիկատորներ-final, staric, this, private, public, protected
11. Java-մեթոդներ Getter, Setter
12. Java -OOP – 4 հիմնական սկզբունքները OOP 4 himnakan skzbunqner,
13. Java- Ժառանգականություն, կոնստրուկտորի պահվածքը ժառանգականության ժամանակ extend, implement, interface, Override
14. Java-Package-ներ, ինտերֆեյս և ֆունկցիոնալ ինտերֆեյս, բազմաժառանգականությունը interface-ում, աբստրակտ մեթոդներ, ինկապսուլացիա
15. Java-Պոլիմորֆիզմ, պոլիմորֆ մեթոդներ, աբստրակցիա, աբստրակտ կլասներ
16.Ինտերֆեյս-Collection
17.Ինտերֆեյսներ-List, Set, Que, Deque, Map
18.Ֆայլեր-FileInputStream, FileOutpitStream
19.Threads
© 2005-2020 List.am