1. Главная
  2. Услуги
  3. Бизнес услуги
  4. Все остальное

Գնումների մասնագետ

Մատուցում եմ հետևյալ ծառայությունները․

1. Մասնակիցների գրանցում պետական գնումների էլեկտրոնային համակարգում
2. Մրցույթի փաթեթների պատրաստում
3․ Մրցույթի հայտերի կազմում և ներկայացում թղթային կամ էլեկտրոնային ձևով
4. Հաղթող ճանաչված մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերի պատրաստում և հանձնում
5. Կնքվելիք պայմանագրերի կետերի դիտարկում, օրենքով սահմանված բոլոր ժամկետների և
Պայմանագրային գործառույթների վերահսկում:
6. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունների պատրաստում և ներկայացում թղթային ձևով կամ
Էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (Armeps. Am և gnumner. Am) :

Ծառայությունները մատուցվում են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան

Գինը՝ պայմանագրային (կախված աշխատանքի ծավալից) ։

Բառեր որոնման համար․ Tender, tender, mrcuyt, Տենդեր, տենդեր, մրցույթ, Մրցույթ, պետական գնումներ, Գնումների մասնագետ
© 2005-2022 List.am