ГлавнаяПродукты и напиткиНапитки

Konyak sovetakan NAIRI սովետական կոնյակ Նաիրի

Նաիրի կոնյակ շշալցված է 1979 թ 20 տարվա հնեցմամբ, էքսպորտ արտահանվող տարբերակ 0,5 լիտր տարողությամբ
© 2005-2020 List.am