ГлавнаяУслугиОбразование › Курсы и семинары

Անգլերեն լեզվի մասնավոր դասընթացներ իրավական և ընդհանուր ուղղվածությամբ

Ընդհանուր և/կամ իրավական ուղղվածությամբ անգլերեն լեզվի դասընթացներ՝ դպրոցականների, ուսանողների և այլ ցանկացողների համար:
Դասընթացների արդյունքում ձեռք կբերեք կայուն քերականական գիտելիքներ, սահուն բանավոր խոսքի հմտություններ և վերջնական հաշվով՝ TOEFL միջազգային քննությունը հանձնելու համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական պատրաստվածություն:

Կատարում ենք նաև մասնագիտական ճշգրիտ թարգմանություններ՝ անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն լեզուներով:
© 2005-2019 List.am