ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Պետական գնումներ, տենդերներ / gnumner, tender

Մատուցվում է հետևյալ ծառայությունները ՀՀ պետական գնումների (մրցույթների) գործընթացի շրջանակներում՝ ՀՀ Գնումների մասին օրենքին համապատասխան.

1. Մասնակիցների գրանցում պետական գնումների էկելտրոնային համակարգ (Armeps)
2. Ոլորտների մշտադիտարկում
3. Մրցույթների փաթեթների պատրաստում
4. Մրցույթի հայտերի կազմում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային ձևով (Armeps. Am և gnumner. Am)
5. Հաղթող ճանաչված մասնակցից պահանջվող փաստաթղթերի հանձնում
6. Կնքվելիք պայմանագրերի կետերի դիտարկում, պայմանագրերի նախագծերի պատրաստում, պայմանագրի լազորությունների վերահսկում:
7. Հանձնման-ընդունման արձանագրությունների պատրաստում և ներկայացում թղթային/էլեկտրոնային համակարգի միջոցով (Armeps. Am և gnumner. Am)

Պետական գնումների գործընթացի վերաբերյալ խորհրդատվության ծառայություններ ՀՀ Գնումների մասին օրենքի շրջանակներում:

Ֆիքսված վճարը`ամսական, սկսած 50000 ՀՀ դրամից
Գործարքային վճարը` Ըստ առանձին գործարքի, սկսած 10000 ՀՀ դրամից:
© 2005-2019 List.am