ГлавнаяЖивотные и растенияТовары для животных

Բիո Իմունոհեղուկ Ձկնաբուծություն / Dzkan ker / Dzkner / Dzknabutsutyun

ՀՀ-ում արդյունագործ, նպատակներով բուծում են սպիտակ ու սև ամուրներ, սպիտակ ու խայտաբղետ պնդաճակատներ, թիաքիթ, ճապոնական կարպ (կոյ), աֆրիկյան լոքո, թառափազգիներից՝ սիբիրյան և ռուսական թառափներ, սաղմոնազգիներից՝ ծիածանափայլ և ոսկեփայլ իշխաններ, Գեղարքունիքի կարմրախայտ և այլն։
Արդյունաբերական նպատակներով ստեղծված վերոնշյալ լճակային ձկնաբուծարանների առավել սուր խնդիրներից մեկը դա ջրի պահպանման և մաքրման գործընթացն է: Վերջինիս իրագործումն ինքնամաքրման ճանապարհով ժամանակի ընթացքում վերածվում է ավելի բարդ և դժվար ընթացաշրջանի: Ջրի պահպանման և մաքրման գործընթացն ավելի արագ, պարզ և արդյունավետ դարձնելու նպատակով հարկավոր է օգտագործել «ԲԻՈ ԻՄՈՒՆՈՀԵՂՈՒԿ» խտանյութը: Տհաճ հոտի, աղտոտիչների և տիղմի չեզոքացման նպատակով օգտագործում են չտարրալուծված «Բիո Իմունոհեղուկ»: Օգտագործման ծավալն անմիջականորեն կախված է ձկնաբուծական լճերի, ջրամբարների և այլ ջրային տարածքների աղտոտվածության աստիճանից, որը հաշվարկվում է փորձառու եղանակով: Նախնական օգտագործման համար պահանջվում է ամիսը մեկ անգամ հաճախականությամբ ջրային տարածքում ավելացնել խտանյութ՝ ջրի ընդհանուր ծավալի 0,1%-ի չափով: Այնուհետև հարկավոր է պարբերաբար վերահսկել ջրամբարներում առկա տհաճ հոտի առկայությունը և եթե վերջինս չի անհետացել, ապա անհրաժեշտ է ավելի հաճախ օգտագործել խտանյութ՝ աղտոտիչների մաքրման նպատակով:
Ձկնաբուծության համար նախատեսված արհետական լճերում խտանյութի օգտագործման ծավալը հաշվարկվում է ինչպես ձկների քանակական խտությունից, այնպես էլ դրանց ֆիզիկական չափերից: Հասկանալի է, որ վերոնշյալ հաշվարկի հիմքում ընկած է մի շատ կարևոր հանգամանք, այն է՝ փոքր ձկների աղտոտելու աստիճանը զգալիորեն տարբերվում է մեծ ձկների աղտոտելու աստիճանից: Որպես հիմք կարող է ծառայել ամսական 1լ խտանյութի հավելումը 10մ3 ջրի ծավալի հաշվով: Այնուամենայնիվ, հարկավոր է հաշվի առնել, որ խտանյութի օգտագործման նորման կարող է ենթարկվել փոփոխության՝ օգտագործման եղանակին զուգահեռ:
Ձկնաբուծության ոլորտում ևս շատ օգտակար և էֆֆեկտիվ է «ԲԻՈ ԻՄՈՒՆՈՀԵՂՈՒԿ» Առողջ կենդանական աշխարհ խտանյութի հավելումը կերի մեջ (ընդհանուր կերի ծավալի 1-5%-ի չափով) : Ֆերմենտացված սնունդն ավելի լավ է մարսվում ձկների կողմից, որի շնորհիվ արագանում է կենդանու քաշի աճը:
Ակվարիումային պայմաններում ջրամաքրման աշխատանքներ իրականացնելու համար հարկավոր է շաբաթը երկու անգամ հաճախականությամբ ոռոգել ակվարիումի մակերեսը խտանյութի 30%-ոց ջրալուծույթով կամ կիրառել ամենօրյա մաքրման մեթոդ՝ ակվարիումում ավելացնելով 2-3 կաթիլ չտարրալուծված «ԲԻՈ ԻՄՈՒՆՈՀԵՂՈՒԿ»՝ 10-15 լիտր ջրի հաշվով:

Առավել մանրամասն տեղեկությունների, պատվերների, ինչպես նաև գնացուցակին ծանոթանալու համար խնդրում ենք զանգահարել նշված հեռախոսահամարով:


Сегодня, популярными видами бизнеса стали: Создания эко зон, для отдыха на берегу водоемов и рыбоводство. Однако, одной из острейших проблем, возникающей в этих занятиях, это содержание и очистка воды. Естественная само очистка водоемов не успевает справляться с объемом загрязнений. Здесь тоже на помощь может прийти концентрат «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ “Здоровый животный мир”». Он уже доказал свою эффективность в решении данной проблемы. Однако объем применения концентрата «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ» для очистки водоема от затхлого, неприятного запаха, цветения воды, зависит от степени загрязнения и определяется опытным путем. Для исходного применения можно добавлять 0,1% от объема воды в водоеме один раз в месяц. Следует контролировать запах воды регулярно. Если неприятный запах не исчез, добавлять концентрат «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ» чаще.
В искусственные водоемы для разведения рыб, концентрат «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ» добавляют также расчётно, в зависимости от плотности заселения рыб и от их размера. Так как, маленькая рыба - гадит меньше, а большая - больше. Основой может послужить норма ежемесячного добавления 1 л на 10 м3 воды. Однако, норма может значительно возрасти и применение концентрата может быть ежедневным.
Здесь также будет эффективно применение концентрата «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ» для ферментации корма рыб. (1-5% от общего объема корма) Ферментированный корм лучше переваривается рыбами, за счет чего идет более быстрый прирост живой массы.
При содержании рыб в аквариумах, достаточно два раза в неделю орошать поверхность аквариума 30% раствором концентрата «БИО ИММУНОЖИДКОСТЬ» или добавлять в воду 2–3 капли на 10–15 л воды один раз в неделю. Рыбки будут меньше болеть и менять воду придется реже.

По всем интересующим вопросам, для заказов, а так же для получение более подробной консультации и прейскуранта, просим обращаться по указанным контактам.
© 2005-2019 List.am