ГлавнаяУслугиОбразование › Курсы и семинары

Ms excel ծրագրի խորացված դասընթացներ

MS EXCEL ԾՐԱԳՐԻ ԽՈՐԱՑՎԱԾ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Դասընթացն ավելի արդյունավետ դարձնելու համար մեր մասնագետները կծանոթանան Ձեր գործնեությանը և կմշակեն ուսուցման հատուկ պլան՝ Ձեր աշխատանքի բնույթին և բովանդակությանը համապատասխան:

MS Excel ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝

️Փուլ 1. Աշխատանք Excel ծրագրով

1. Աշխատանք գրքի էջերի հետ։ Տվյալների մուտքագրում
2. Microsoft Excel հաշվարկ
3. Աղյուսակների ձևավորում։ Դիագրամների կառուցում։
4. Աղյուսակի մշակում և տպում

️Փուլ 2. Ընդլայնված հնարավորություններ

1. Excel-ում ներմուծվող ֆունկցիաների կիրառում
2. Պայմանական ֆորմատավորում (Conditiional Formattings)
3. Համատեղ աշխատանքի առանձնահատկությունները
4. Աշխատանք մեծ աղյուսակների հետ
5. Տվյալների վերլուծություն (Pivot table) – ի օգնությամբ

️Փուլ 3. Տվյալների վերլուծություն, վիզուալիզացիա

1. Մասիվային ֆունկցիաների կիրառումը․ Կապեր և մասիվներ
2. Օգտագործվող ֆորմատներ
3. Դիագրամներ
4. Տվյալների կանխատեսում
5. Փոփոխական վերլուծություն «What-If Analysis» և օպտիմիզացում
6. Արտաքին տվյալների բազայի մշակում

️ Փուլ 4. Macros-ներ VBA-ում

1. Macros-ի ավտոմատ գրառում (Record) Microsoft Excel -ում
2. Աշխատանք Visual Basic ծրագրի խմբագրիչի հետ։ VBA ծրագրավորման հիմունքները
3. Excel-ի օբյեկտների ծրագրավորում։ Աշխատանքային գրքերի, էջերի և վանդակների միջակայքերի հատկություններն ու մեթոդները
4. Ցիկլեր: Բազմակի գործողությունների ծրագրավորում
5. Օգտագործվող ֆունկցիաների ստեղծում. Օգտագործվող ֆունկցիաների օրինակներ
6. Սխալների մշակում. Ծրագրի թեստավորում և սխալների ուղղում
7. VBA պրոյեկտի պաշտպանում. Macros-ի թողարկման ավտոմատացում

️Փուլ 5. Խորացված ծրագրավորում VBA լեզվով

1. Զանգվածներ, լոկալ և գլոբալ փոփոխականներ VBA-ում
2. Ներմուծված ցիկլերով պրոցեդուրաներ
3. Աշխատանք ֆայլային համակարգի հետ VBA-ի կիրառմամբ
4. PivotTable-ի աղյուսակների ավտոմատացում
5. Ֆորմաների ստեղծում երկխոսության պատուհանի համար
6. Excel-ում Add-Ins-ի նոր ենթապատուհանի ստեղծում VBA-ի օգնությամբ

Յուրաքանրյուր փուլ ունի իր տևողությունը: Կորպորատիվ փաթեթների համար գործում են զգալի զեղչեր: Դասընթացի ավարտին տրվում է վկայական:

Մասնակցության համար գրանցվել նախօրոք ուղարկելով նամակ մեր էլ. Փոստի`suaf@mail.com հասցեին կամ զանգահարել ներքոհիշյալ հեռախոսահամարներով:
© 2005-2019 List.am