ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Փաստաբանական ծառայություններ

«Digesta» փաստաբանական գրասենյակը տրամադրում է մատչելի և բարձրորակ փաստաբանական և իրավաբանական ծառայություններ.
  • ցանկացած քաղաքացիաիրավական և վարչաիրավական հարցերով անվճար խորհրդատվություն,
  • ամուսնաընտանեկան գործերով (ամուսնալուծություն, ալիմենտի բռնագանձում, ալիմենտի չափի փոփոխում, ընդհանուր համատեղ գույքի բաժանում, տեսակցության կարգի սահմանում, հայրության ճանաչում, ծնողական իրավունքներից զրկում, սահմանափակում, վերականգնում, ամուսնական պայմանագրերի, ալիմենտի վճարման և այլ համաձայնագրերի կազմում),
  • ժառանգության գործերով (ժառանգության ընդունման իրավական աջակցություն, ներկայացուցչություն, ժառանգության ընդունում դատական կարգով, բաց թողնված ժամկետի վերականգնում, ժառանգության պարտադիր բաժնի ապահովում, կտակի անվավեր ճանաչում, անարժան ժառանգների մեկուսացում, ժառանգության ընդունման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում, իրավաբանական փաստերի հաստատում),
  • պարտքերի հավաքագրման և բռնագանձման գործերով /չկատարված պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ բանակցությունների վարում, գրավոր պահանջների կազմում, ներկայացում, դատական կարգով պարտքերի բռնագանձում և այլն),
  • ապահովագրական գործերով (ապահովագրական հատուցման գումարների բռնագանձում, բանակցությունների վարում և ներկայացուցչություն, հետադարձ պահանջի /սուբրոգացիայի/ իրականացման գործերով շահերի պաշտպանություն),
  • աշխատանքային վեճերով (աշխատողի և գործատուի խախտված իրավունքների և օրինական շահերի արտադատական և դատական պաշտպանության իրականացում, չվճարված աշխատավարձերի և վերջնահաշվարկի բռնագանձում, նախկին աշխատանքի վերականգնում և հարկադիր պարապուրդի բռնագանձում, աշխատանքային պայմանագրերի, հրամանների, գործատուի ներքին կարգապահական կանոնների և այլ ներքին իրավական ակտերի մշակում և այլն),
  • վարչական գործերով (ճանապարհային ոստիկանության, հարկային մարմինների և այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների, գործողությունների, անգործության բողոքարկում վարչական և դատական կարգով) :

#փաստաբան #հայցադիմում #ամուսնալուծություն #ալիմենտ # պարտք #pastaban #սուբրոգացիա #օրենք #արդարադատություն #պայմանագիր #հարցում #դատարան
© 2005-2019 List.am