ГлавнаяУслугиБизнес услуги › Юридические услуги

Իրավաբանական խորհրդատվություն, Փաստաբանական ծառայությունների մատուցում

«ԱՄԻՐՅԱՆ» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆ է՝ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ:

«ԱՄԻՐՅԱՆ» ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԵՆ

I. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
1. ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ.
Գործարքներ.
Պարտավորություններ.
Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ.
Միակողմանի գործողություններից ծագող պարտավորություններ.
Վնաս պատճառելու և անհիմն հարստացման հետևանքով ծագած պարտավորություններ.
Մտավոր սեփականություն.
Ժառանգական իրավունք [ժառանգությունն ըստ կտակի, ժառանգությունն ըստ օրենքի].
Միջազգային մասնավոր իրավունք.
Սահմանադրական իրավունք.
Ընտանեկան իրավունք.
Աշխատանքային իրավունք.
Բնակարանային իրավունք.
Հողային իրավունք.
Տեղեկատվական իրավունք.

Սնանկություն.
Բանկային գործ[եր].
Դատական ակտերի հարկադիր կատարման (ԴԱՀԿ) ծառայության գործ[եր].
Ճանապարհային ոստիկանության գործ[եր]:

2. ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Վարչական մարմիններին ուղղված դիմումների կազմում.
Բողոքարկման վարույթ հարուցելու համար վարչական բողոքի կազմում.
ՀՀ վարչական դատարանին ուղղված վարչական դիմումների կազմում.
ՀՀ վարչական դատարանի վճիռների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքների կազմում:

3. ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Քրեական գործերով պաշտպանություն մինչդատական վարույթում (քրեական գործի հարուցման փուլ, հետաքննություն, նախաքննություն)
Պաշտպանություն առաջին ատյանի, վերաքննիչ և վճռաբեկ դատարաններում.
Իրավաբանական օգնություն դատավճռի կատարման փուլում.
Վերաքննիչ, վճռաբեկ բողոքների, սահմանադրական դատարան դիմելու դիմումների կազմում.
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանին ուղղված գանգատների կազմում.
Վկային և տուժողին իրավաբանական օգնության տրամադրում քրեական գործերով.
Իրավաբանական օգնություն դատապարտյալներին պատժի կրման ընթացքում:

II. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐ

III. ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՆ

IV. ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆ
Հայցերի, հայցադիմում[ներ]ի պատասխան[ներ]ի և միջնորդությունների պատրաստում և ներկայացում.
Վերաքննիչ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.
Վճռաբեկ բողոքի պատրաստում և ներկայացում.
Ներկայացուցչություն ՀՀ ընդհանուր իրավասության (առաջին ատյանի) դատարաններում.
Ներկայացուցչություն ՀՀ վարչական դատարանում.
Ներկայացուցչություն հարկային, մաքսային և այլ պետական մարմիններում
Ներկայացուցչություն տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ու կազմակերպություններում.
Վեճերի արտադատական կարգավորմանն ուղղված բանակցությունների վարում:

Հասցե՝ 0012, ք. Երևան Հր. Քոչար փողոց 22/16
Աշխատանքային ժամերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը` 9:00-ից-19:00.
Շաբաթ օրը, ժամը` 10:00-ից-15:00.
© 2005-2019 List.am