ГлавнаяНедвижимостьПродажа › Квартиры
Обычные объявления
4 սեն, 135քմ, 6 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի (KOD 211)
$120,000
Агентство
1 սեն, 56քմ, 6 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի (KOD 67)
$45,000
Агентство
2-3 սեն, 63քմ, 4 / 2 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի (KOD 33)
$60,000
Агентство
2 սեն, 51քմ, 4 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի (KOD 48)
$25,000
Агентство
3 սեն, 97քմ, 6 / 5 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի փող. (KOD 271)
$61,000
Агентство
Քանաքեռ 14 փող 10 / 4 հարկ, 3սեն 86քմ, ԵԴՍԿ (KOD 179)
$51,000
Агентство
Քանաքեռ 14փող, 10 / 1հարկ, 3սեն 84քմ, ԵԴՍԿ (KOD 165)
$45,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 1 սեն, 44քմ, 5 / 1 հ. (KOD 134)
$24,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 98քմ, 13 / 13 հ. (KOD 360)
$45,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի փողոց, 3 սեն, 101քմ, 7 / 7 հ. (KOD 130)
$65,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 սեն, 100քմ, 5 / 3 հ. (KOD 208)
$46,000
Агентство
3 սեն, 78քմ, 5 / 3 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի (KOD 465)
$35,000
Агентство
3 սեն, 90քմ, 16 / 9 հ. Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան (KOD 555)
$32,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 100քմ, 13 / 8 հ. (KOD 176)
$49,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանը փողոց, 1 սեն, 48քմ, 4 / 1 հ. (KOD 20)
$27,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 3 սեն, 91քմ, 13 / 10 հ. (KOD 158)
$50,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Մինաս Ավետիսյան փողոց, 2 սեն, 54քմ, 4 / 2 հ. (KOD 9)
$31,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի, 3 սեն, 74քմ, 16 / 3 հ. (KOD 157)
$36,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Գոգոլի փողոց, 2 սեն, 50քմ, 4 / 2 հ. (KOD 13)
$31,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 2 սեն, 60քմ, 13 / 4 հ. (KOD 113)
$40,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 1-2 սեն, 55քմ, 6 / 3 հ. (KOD 65)
$46,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 1 սեն, 40քմ, 5 / 3 հ. (KOD 34)
$40,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 3 սեն, 80քմ, 9 / 1 հ. (KOD 50)
$38,500
Агентство
Քանաքեռ ՀԵԿ, 4 սեն, 100քմ, 9 / 3 հ. (KOD 147)
$50,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 4 սեն, 120քմ, 5 / 1 հ. (KOD 70)
$61,200
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Թբիլիսյան խճուղի, 3 սեն, 79քմ, 16 / 16 հ. (KOD 67)
$45,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 1 սեն, 32քմ, 4 / 3 հ. (KOD 74)
$25,500
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցի փողոց, 2 սեն, 54քմ, 5 / 1 հ. (70)
$36,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 3 սեն, 90քմ, 9 / 9 հ. (KOD 107)
$38,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 3 սեն, 82քմ, 16 / 16 հ. (KOD 51)
$51,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 3 սեն, 75քմ, 4 / 2 հ. (KOD 124)
$37,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 1 -2 սեն, 54քմ, 9 / 1 հ. (KOD 190)
$27,500
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2 սեն, 58քմ, 4 / 4 հ. (KOD 72)
$27,500
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Պարույր Սեւակի փողոց, 2 սեն, 67քմ, 9 / 7 հ. (KOD 37)
$51,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Սարկավագի փողոցի, 4 սեն, 90քմ, 5 / 1 հ. (KOD 178)
$42,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 1 սեն, 56քմ, 6 / 5 հ. (KOD 67)
$45,000
Агентство
Զեյթուն, Ռուբինյանց փողոց, 4 սեն, 95քմ, 5 / 2 հ. (KOD 63)
$65,000
Агентство
Քանաքեռ- Զեյթուն, Պարույր Սեւակի փողոց, 2-3 սեն, 60քմ, 5 / 5 հ. KOD 52)
$51,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 3 սեն, 71քմ, 4 / 1 հ. (KOD 15)
$32,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ուլնեցու փողոց, 1 սեն, 50քմ, 6 / 1 հ. (KOD 200)
$43,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի փողոց, 1-2 սեն. 43քմ, 5 / 5 հ. (KOD 1)
$27,500
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Լեփսիուսի փողոց, 2-3 սեն + ավտոտնակ 70քմ, 9 / 8 հ. (KOD 289)
$35,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ներսիսյան փողոց, 1-2 սեն, 58քմ, 5 / 5 հ. (KOD 47)
$40,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Ավետիս Ահարոնյանի փողոց, 3 սեն, 97քմ, 6 / 5 հ. (KOD 271)
$61,200
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 3 սեն, 100քմ, 9 / 1 հ. (KOD 227)
$51,000
Агентство
Քանաքեռ 14 փող 10 / 4 հարկ, 3սեն 85քմ, ԵԴՍԿ (KOD 147)
$55,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դավիթ Անհաղթի փողոց, 4 սեն, 135քմ, 6 / 5 հ. (KOD 211)
$120,000
Агентство
Քանաքեռ-Զեյթուն, Դրոյի փողոց, 4 սեն, 114քմ, 5 / 2 հ. (KOD 385)
$53,000
Агентство
© 2005-2017 List.am