ԳլխավորԿենդանիներ և բույսերԲույսեր › Ամեն ինչ այգու համար

Պարարտանյութ

Նկարագրություն ԶեոՌոստтм–ը օգտագործվում է էկոլոգիապես մաքուր գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրության համար: Շնորհիվ բարձր իոնոփոխարկիչ հատկության, խոնավության կլանման և ետ վերադարձի դարձելիության հատկության ԶեոՌոստтм–ը կլանում և աստիճանաբար փոխանցում է բույսի արմատին անհրաժեշտ սննդանյութեր: Այն նպաստում է հողի pH կարգավորմանը, բույսերի արմատային համակարգի աճին և պարարտանյութերի (NPK – ազոտ, ֆոսֆոր և կալիում) օպտիմալ օգտագործմանը:
Օգտագործումը
ԶեոՌոստтм–ը գործում է որպես հողի օդափոխանակիչ, կարելի է օգտագործել բարձր թթվայնությամբ հողերի և ավազային հողերի բարելավման համար, ինչպես նաև լայնորեն կիրառվում է որպես հողարմատի խառնուրդի մաս, բույսերի հիդրոպոն աճեցման և վերատնկման ժամանակ, գազոնների և գոլֆ-հրապարակների ստեղծման համար, հողի խնամքի և տոքսիններով ախտահարված հատվածների մաքրման նպատակով: NPK պարարտանյութերը կարող են օգտագործվել հողարմատին ԶեոՌոստтм–ի ավելացումից հետո կամ համատեղ:
Արդյունավետությունը
ԶեոՌոստтм–ի օգտագործումը հողարմատային խառնուրդում.
• բարձրացնում է հողի օդափոխանակությունը, հետևաբար բարելավում է դրա կազմը և կառուցվածքը
• բարելավում է հողի pH-ը
• բարձրացնում է իոնափոխանակությունը
• նվազեցնում է օգտակար նյութերի լվացումը հողից, ինչը հանգեցնում է բույսի արմատային համակարգի բարելավման
• հետաձգում է, կարգավորում է և աստիճանաբար արմատահողին է փոխանցում հիմնական սննդարար նյութերը – կալիում, նատրիում, կալցիում և մանգանի: Սննդային նյութերը կապակցվում են ԶեոՌոստтм –ի միջոցով և փոխանցվում են բույսերին ըստ անհրաժեշտության, ինչը նվազեցնում է պարարտանյութերի օգտագործումը
• բարձրացնում է օգտագործված պարարտանյութերի արդյունավետությունը
• բարելավում է արմատային համակարգը ջրի պահպանման և կարգավորման հաշվին, ինչը կարևոր գյուղատնտեսական ցուցանիշ է
• կանխարգելում է ստորգետնյա ջրերի կողմից օգտակար նյութերի լվացումը` Բնապահպանական նշանակություն
Օգտագործման չափաբաժինը
Մանրացված ցեոլիտային արտադրանքը սովորաբար (միջինում) օգտագործվում է հետևյալ չափաբաժիններով.
• Այգիներ՝ մշակաբույսերի աճեցում՝ 1․5 – 3 կգ/մ2 արմատահողին
• ծառերի տնկիների և թփերի սածիլների տնկում՝ 0.3 – 1 կգ/հատ արմատահողի խառնուրդի հետ խառելուց հետո
• հիդրոպոնիկա՝ ամբողջ ծավալի առավելագույնը 10%-ը
• արմատահողային խառնուրդներ՝ կախված տեսակից 2-15%
• մշակաբույսերի աճեցման համար՝ խառնուրդ 40 – 60 % հող / 20 – 30 % տորֆ / 15 – 25 % ավազ / 2 – 5 % ցեոլիտ
• գազոնների վերականգնում՝ 2 – 4 կգ/մ2 արմատահողին

Ցեոիտ zeolit zeolite ceolit
© 2005-2020 List.am