1. Գլխավոր
  2. Ծառայություններ
  3. Բիզնես ծառայություններ
  4. Այլ

Կուրսային, դիպլոմային աշխատանքներ, տեքստերի հավաքում, թարգմանություն, բիզնես պլան, PowerPoint պրեզենտացիա

Գրում եմ ռեֆերատ, կուրսային, դիպլոմային աշխատանքներ, տեքստերի հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն հավաքում /աղյուսակ, բանաձև, դիագրամ/, բիզնես պլան, թարգմանություն անգլերեն, ռուսերեն, հայերեն /նաև բիզնես պլան/, powerpoint պրեզենտացիաներ տարբեր բնագավառների համար:


Modern Creative Multipurpose Professional PowerPoint Pres...

Best Business Multipurpose Presentation Template/Creative...

Multipurpose business presentation/PowerPoint presentatio...

Multipurpose Business PowerPoint Presentation/Slides design
© 2005-2024 List.am