1. Գլխավոր
  2. Ծառայություններ
  3. Բիզնես ծառայություններ
  4. Ֆինանսներ և հաշվապահություն
Հաշվապահական

Հաշվապահական որակյալ ծառայություններ, աուդիտ

Մատուցում եմ որակյալ հաշվապահական ծառայություններ։
Ունեմ բարձրագույն հաշվապահական կրթություն և յոթ տարվա աշխատանքային փորձ ոլորտում։

Աշխատել եմ ԱՁ-ների, ՍՊԸ-ների, հիմնադրամների գլխավոր հաշվապահ, որոնք զբաղվել են.

Ա) 1. Մանրամեծածախ առևտրով
2. Արտադրությամբ
3. Հանրային սննդով
4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով
5. Ծառայությունների մատուցմամբ
Բ) 1․ Հիմնադրամներից ֆինանսավորվող կազմակերպություններ

Տիրապետում եմ.

1. Հաշվապահական հաշվառման հիմունքներ, ՀՀՄՍ, ՖՀՄՍ,
2. Հարկային օրենսգիրք,
3. Աշխատանքային օրենսգիրք,
4․ Քաղաքացիական օրենսգիրք,
5․ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրք,
6. ՀԾ-հաշվապահ 7,
7․ Taxservice. Am,
8. E-invoicing համակարգ,
7. Հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն,
8. Microsoft office

Կատարում եմ.

1. Հաշվապահական հաշվառում.
1.1 Միջազգային և ՀՀ տարածքում բանկային փոխանցումներ,
1.2 Ներմուծումների/արտահանումների ձևակերպումներ ԵՏՄ և երրորդ երկրներից,
1.3 Ապրանքանյութական արժեքների հաշվառում,
1․4 Փաստաթղթաշրջանառություն,
1.5 Վիճակագրական հաշվետվություններ trade. Gov. Am կայքում։

2. Ֆինանսական հաշվառում.
2․1 Դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշվառում,
2․2 Բյուջետային կազմակերպությունների բյուջեի պլանավորում,
2․3 Ծախսերի և եկամուտների վերահսկողություն,
2.4 Ֆինանսական վերլուծություն։

3. Հարկային հաշվառում.
3․1 Հարկերի հաշվարկ,
3․2 Հարկային քաղաքականության պլանավորում,
3.3 Հարկային հաշվետվությունների կազմում և ուղարկում,
3.4 Ռիսկերի բացահայտում։

4. Կադրային գործ.
4․1 Աշխատակիցների անձնական գործերի վարում,
4.2 Փաստաթղթավորում,
4.3 Taxservice. Am կայքում գրանցում,
4.4 Աշխատավարձի հաշվարկ և փոխանցում։

5.Կառավարչական հաշվառում.
5.1 Կազմակերպության ղեկավարներին` Որոշումներ կայացնելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության մշակում,
5.2 Ներքին հաշվետվությունների ձևաչափի մշակում և կազմում։

6. Հաշվապահական խորհրդատվություն։

Ծառայության արժեքը կախված է կազմակերպության առանձնահատկություններից։
Avatar
Sveta
List.am-ում է` 02.11.2022
Նմանատիպ հայտարարություններ
Հաշվապահական Ծառայություններ
Հաշվապահահական ծառայություններ, ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն, հաշվապահություն
Շտապ!
Հաշվապահական ծառայությունների մատուցում, ֆիզ.անձանց եկամուտների հայտարարգրում
Ամբողջական Հաշվապահական ծառայություններ կազմակերպություններ ՍՊԸների համար
Շտապ!
ԱՁների համար Հաշվապահական ծառայություն լիարժեք պատասխանատվության ստանձնում ՏՏ IT ոլորտի accounting services
Շտապ!
Հաշվապահական ծառայություններ, ֆիզ անձանց տարեկան հայտարարագրերի կազմում, ՀԾ հաշվապահ ներդրում
Հաշվապահական ծառայություններ ABI
Կվարեմ ընկերությունների հաշվապահական հաշվառում
ՍՊԸ-ների համար Հաշվապահական ծառայություն լիարժեք պատասխանատվության ստանձնում ՏՏ ոլորտ accounting services
Շտապ!
Աուդիտորական ծառայություններ
ՍՊԸ հաշվապահության վարում Որակավորված հաշվապահական գրասենյակ կենտրոն իրական շահառու ՏՏ հավաստագրի կազմում
Զանգահարեք հիմա
Հաշվապահական հաշվառում-անվճար խորհրդատվություն, + ՀԴՄ
Հաշվապահական ծառայությունների մատուցում, հայտարագրերի լրացում, Իրական շահառուների հաշվետվությունների կազմում
Հաշվապահ: Бухгалтер : Մատուցում եմ հաշվապահական ծառայություններ
Շտապ!
Հաշվապահական հաշվառում, Бухгалтерские услуги, Accounting
Հաշվապահ, Հաշվապահական ծառայություն
Հաշվապահական Ծառայություններ, հաշվապահություն бухгалтер հաշվապահ
ԱՁ-ների և ՍՊԸ-ների համար Հաշվապահական ծառայություններ Հայաստանի ցանկացած վայրում ցանկացած հարկատեսակով
Աուդիտ, Աուդիտորական ծառայություն և կորպորատիվ իրավական սպասարկում
Качественное ведение бухгалтерского учёта. Բարձրորակ և մատչելի հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում և վարում
© 2005-2024 List.am