1. Գլխավոր
  2. Աշխատանք
  3. Արհեստ և արտադրություն
  4. Շինարարություն և վերանորոգում
Հրավիրում

Հրավիրում ենք աշխատանքի, Ամրանավորող, բետոնացնող բրիգադայի եվ քարով երեսապատող բրիգադայի

Կազմակերպության տեսակ
Կազմակերպություն
Կազմակերպության անվանումը
ՍԱՍՈՒՆԱՍԱՐ ՍՊԸ
Զբաղվածության տեսակը
Ժամանակավոր
Աշխատանքային գրաֆիկ
Ամբողջ դրույք
Պահանջվող փորձ
3-5 տարի
Աշխատանքի նկարագրություն
Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի «Եռապատում» հուշարձանի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ` Աշխատանք) /Աշխատաքների Շատ ձեռնտու գներով/
Պարտականություններ
3-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով áëáñÏáõÙ մ3 29.2
նահողի ետլիցք ձեռքով մ3 10.2
Բնահողի տոփանում մ3 10.2
Ավելնորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 7կմ տն 35.2
Խճի շերտի պատրաստում 10սմ հաստությամբ մ3 3.0
B-12,5 դասի բետոնից նախապատրաստական շերտ 10սմ հաստությամբ մ3 2.7
Միաձույլ ե/բ հիմնային սալի պատրաստում B-15 դասի բետոնից մ3 0.5
Ամրանի արժեքը A500c դասի տն 0.2
ØÇÓáõÛÉ »/µ Ååí»ÝÛÇÝ ÑÇÙù»ñÇ åïñëïáõÙ B-15 ëÇ µ»ïáÝÇó մ3 3.9
Ամրանի արժեքը A500c դասի տն 0.6
Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի տն 0.0
ØÇÓáõÛÉ »/µ միջուկների åïñëïáõÙ B-25 ëÇ µ»ïáÝÇó մ3 3.9
Ամրանի արժեքը A500c դասի տն 0.5
Ամրանի արժեքը Ac-1 դասի տն 0.1
êñµïß µÉïÇ ßñíÍùÇ ÇñÏÝóáõÙ. Ù2 9.5
êñµïß ÏñÙÇñ ïáõýÇ 10ëÙ-Ýáó µÉáÏÝ»ñáí ßñíÍùÇ ÇñÏÝóáõÙ մ2 42.8
ÂëÏÝ»ñÇ ÇñÏÝóáõÙ ÏñÙÇñ ïáõýÇ ëÉÇÝ»ñáí 5,0ëÙ Ñëï. Մ2 1.8
ÉïÇ ëñµïß ùñ»ñáí ÑáõßñÓÝÇ ËñëËÛÇÝ ÙëÇ ßñíÍù Ù2 14.5
ÐñÃÏÇ Ë×Ç ÝËß»ñïÇ ÇñÏÝóáõÙ 10ëÙ Ñëï. Մ3 1.0
ÐñÃÏÇ µ»ïáÝÇ ÝËß»ñï B15 µ»ïáÝáí 10ëÙ Ñëï. Մ3 1.0
Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով 150x300մմ ·Ù 7.3
Հարթակի երեսպատում 40մմ հաստությամբ բազալտե սալերով մ2 3.9
ÉïÇ ëïÇ×ÝÝ»ñÇ ÇñÏÝóáõÙ 300x150ÙÙ ã»ñáí գմ 7.8
Անհրաժեշտ որակավորումներ
Հմտություն, Ամրանավորող, բետոնացնող եվ քարով երեսապատող բրիգադաներ
Նմանատիպ հայտարարություններ
Փնտրում ենք ֆասադի մոնտաժնիկների
Աշխատանքիենք հրավիրում փորցարու արհեստավօրների
Աշխատանքի ղեկավար (Աշխղեկ)
Աշխանաքի ենք հրավիրում Բանվորների
Հրավիրում ենք աշխատանքի փորձառու կռունկավարների
Հրավիրում ենք աշխատանքի ապալովչիկների և բանվորների
Փնտրում ենք բանվոր / Рабочие на стройке и на складе
Մենք փնտրում ենք աշխատասեր բանվոր
Հրավիրում ենք աշխատակիցներ
Հրավիրում ենք աշխատանքի Կռունկավարների, բետոնագործների, հյուսնների և ամրանագործների
Փնտրում ենք վարպետ 300 000
Շտապ!
Կազմակերպությունը հրավիրում է աշխատանքի
Շտապ!
Փնտրում ենք, բետոնի մասնագետներ/стяжка
Շտապ!
Փնտրում ենք վարպետի օգնական
Փնտրում ենք եռակցող (сварщик) (svarshik) 15 000 դրամ օրը
Առաջարկում ենք բանվորի աշխատանք ամսավարձով և շաբաթական ՓՆՏՐՈՒՄ ԵՄ ԲԱՆՎՈՐ
Փնտրում ենք Մանիպուլյատորի Վարորդ
Փնտրում ենք վերամշակող վարպետ
Աշխատանքի ենք հրավիրում բանվորների
Փնտրում ենք Էլեկտրիկ
© 2005-2022 List.am