1. Գլխավոր
  2. Ծառայություններ
  3. Բիզնես ծառայություններ
  4. Այլ
Գնումների

Գնումների լիցենզավորված մասնագետ /Տենդեր/

Որպես մասնակից ներկայացնում ենք հայտեր թե փաստաթղթային եղանակով, թե էլեկտրոնային, թե էլեկտրոնային աճուրդային: Տիրապետում ենք ամբողջ փաստաթղթաշրջանառությանը և Գնումների մասին ՀՀ օրենքին: ՈՒնենք գործնական երկարամյա փորձ շինարարական աշխատանքների փաստաթղթաշրջանառության ոլորտում, կազմակերպում ենք նաև աշխատանքների ընթացիկ թղթաբանությունը /կատարողական ակտ, արձանագրություն, համադրում, լրացուցիչ աշխատանքներ/:
Աշխատում են գնումների որակավորված մասնագետներ:

Մատուցում եմ հետևյալ ծառայությունները․

1. Armeps համակարգում ընկերության գրանցում
2. Armeps համակարգի միջոցով ԳԸԲ կոդերի ընտրություն
3. Մրցույթների հրավերների ստացում և ստուգում
4. Ընտրված մրցույթի բոլոր փուլերի փաթեթների պատրաստում
5. Պետական գնումների պայմանագրերի կնքման գործընթացի վերահսկողություն
6. Հարկային հաշիվների դուրս գրում
7. Պայմանագրերի ավարտման կամ փուլերի ավարտման արձանագրությունների և հանձնման-ընդունման ակտերի պատրաստում:
8. Բոլոր թվարկված գործողությունների կատարում Աճուրդի միջոցով

Ծառայությունները մատուցվում են գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան

Գինը՝ պայմանագրային (կախված աշխատանքի ծավալից) ։
Նմանատիպ հայտարարություններ
Անվտանգության օպերատիվ ծառայություն
1c ծրագիր 7.7 8.5 տարբերակ
Առաջարկում եմ իմ ծառայություննեը ԱՆՇԱՐԺ-ԳՈՒՅՔԻ. առք ու վաճառքի ոլորտում ԵՐԵՎԱՆ քաղաքում
Վարկ, վարկեր առանց գրավ, տան գրավով
Շտապ!
Գաղտնի գնորդ
Կանադա իմիգրացիոն ծառայություն, Canada immigration program, Канада иммиграцивнная програма
Привозим товары из Европпы и Сша под заказ
Հաշվառումից հանել - հաշվառման կանգնեցնել
Ամն վիզա/ԱՄՆ դեսպանատանը հարցազրույցի օրվա փոփոխություն / VISA
Կայքերի պատրաստում
Ուղևորափոխադրումներ
Մաքսային միջնորդական (բրոքերային) կազմակերպություն, Таможенный представитель, customer broker
Ծրագրի տեղադրում, ՀԴՄ սարքի միացում
Ցանկացած բարդության վեբ կայքերի պատրաստում
Արտասահմանից ինտերնետի միջոցով ապրանք գնելու շահավետ առաջարկ
Հուշանվերներ
Ապպահովագրություն
Նորաձև Չրի ու չարազի տուփեր-Չիր, չրաման, չրի տուփ, լազեր նվեր տուփեր
Հայաֆիկացում, շտրիխ կոդեր, EAC և այլ տպագրություն թերմո թղթի վրա
Տենդեր/Գնումների մասնագետ/Գնումներ/TE NDER/Armeps/Auction/Մ րցույթ/Հայտեր/Закупки /Procurement
© 2005-2023 List.am