1. Գլխավոր
  2. Ծառայություններ
  3. Բիզնես ծառայություններ
  4. Իրավաբանական ծառայություններ

Փաստաբանական ծառայություն

Փաստաբանական գրասենյակը մատուցում է որակյալ իրավաբանական ծառայություն այն անձանց, ովքեր հայտնվել են իրավական խնդիրների առջև՝ իրականացնելով նրանց իրավունքների և շահերի պաշտպանությունը։
Մատուցվող ծառայությունների ցանկը՝
-անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն,
-փաստաթղթերի ուսուսմնասիրում, հայցադիմումների, դիմումների և այլ իրավական փաստաթղթերի կազմում,
-ներկայացուցչություն պետական և ոչ պետական մարմիններում, հիմնարկներում, դատակական ներկայացուցչություն՝ բոլոր դատական ատյաններում։
Ծառայությունները մատուցվում են քաղաքացիական և վարչական հարաբերություններում, մասնավորապես՝ աշխատանքային, պայմանագրային, սեփականության, ժառանգության, ընտանեկան, կորպորատիվ, հարկային, վարչական և այլ հարաբերություններ։
Նմանատիպ հայտարարություններ
Իրավաբանական ծառայություն- փաստաբան
Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական ծառայություններ
Հարկային իրավունքի գծով փաստաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական ծառայություն Վերաքննիչ բողոք
Փաստաբանական և իրավաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական գրասենյակ Pastabanakan Grasenyak
Փաստաբանական ծառայություններ քաղաքացիական, վարչական, աշխատանքային և այլ
TS & PARTNERS Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական եվ իրավաբանական ծառայություն
Փաստաբանական գաղտնիք
Որակյալ իրավաբանական եվ փաստաբանական ծառայություններ
Փաստաբանական գրասենյակ
Իրավաբանական Փաստաբանական Ընկերություն
Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայությունների մատուցում, մատչելի գներով
Femida Lawyer Փաստաբանական Կենտրոն
Փաստաբան - փաստաբանական ծառայություն
Փաստաբան, Փաստաբանական Ծառայություններ, Адвокат
Իրավաբանական և փաստաբանական ծառայությունների մատուցում
Փաստաբանական ծառայություններ # փաստաբան # իրավաբան # advocate # lawyer # адвокат
© 2005-2021 List.am