ԳլխավորԾառայություններԲիզնես ծառայություններ › Իրավաբանական ծառայություններ

Իրավունքների պաշտպանություն ողջամիտ պայմանով

Եթե պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից խախտվել են ձեզ իրավուքները, ապա մենք կօգնենք վերականգնել ձեր խախտված իրավունքերը ՀՀ վարչական դատարանում:

Մասնավորապես մեր ծառայությունները ներառում են`

1. Անվճար Խորհրդատվություն:
2. Դիմումների և հարցումների կազմում:
3. Շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում, դատական գործերի վարում պետական մարմինների դեմ:
4. Հայցադիմումների, վերաքննիչ բողոքների, վճռաբեկ բողոքների, պայմանագրերի, դատական և իրավական բնույթի այլ փաստաթղթերի պատրաստում:
5. Դատական ներկայացուցչության ապահովում վարչական դատարանում:

Մենք առաջարկում ենք ծառայությունների համար վճարման խելամիտ տարբերակ: Դուք վճարում եք ամբողջ ծառայությունների համար նախատեսված գումարի 60 տոկոսը, իսկ մնացած 40 տոկոսը վճարում եք գործի դրական ելքի դեպքում: Այս պայմանը ներառվում է ծառայությունների մատուցման պայմանագրում:

Ծառայությունների արժեքը մատչելի է:
© 2005-2020 List.am