1. Գլխավոր
  2. Ծառայություններ
  3. Բիզնես ծառայություններ
  4. Իրավաբանական ծառայություններ

Քաղաքացիաիրավական, վարչական և սնանկության հարցերով ներկայացուցչություն

Փաստաբանական գրասենյակը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝
*քաղաքացիաիրավական, վարչական և սնանկության հարցերով խորհրդատվություն և ներկայացուցչություն,
*ժառանգության գործերով (ժառանգության ընդունման իրավական աջակցություն, ներկայացուցչություն,
*պարտքերի հավաքագրման և բռնագանձման գործերով /չկատարված պարտավորությունների կատարման վերաբերյալ բանակցությունների վարում, գրավոր պահանջների կազմում, ներկայացում, դատական կարգով բռնագանձում և այլն),
*Ապահովագրական գործերով (ապահովագրական հատուցման գումարների բռնագանձում, բանակցությունների վարում և ներկայացուցչություն, հետադարձ պահանջի /սուբրոգացիայի/ իրականացման գործերով շահերի պաշտպանություն),
*վարչական գործերով (ճանապարհային ոստիկանության, հարկային մարմինների և այլ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների որոշումների, գործողությունների, անգործության բողոքարկում վարչական և դատական կարգով) :
* Սնանկության գործերով հարկադրված և կամավոր սնանկության դիմումների կազմում, պարտապանի, պարտատիրոջ շահերի պաշտպանություն դատական կարգով և այլ:
© 2005-2021 List.am