HomeCulture and HobbyAntiques and Art › Collectible Items

Մեխանիկական ժամացույց

Հիսունական թվականների, սովետական արտադրության սեղանի մեխանիկական ժամացույց։
© 2005-2019 List.am