HomeServicesConstruction and Repairs › Windows and Doors

Ցանցերի տեղադրում, Москитная сетка, slaid (ajic dzax) canc 9000դ

Տեղադրում ենք տարբեր տեսակի ցանցեր պատուհանների և դռների վրա
հանովի դնովի
շարժական՝աջից ձախ կամ հակռակ
քաշովի ՝վերևից ներքև

Գները սկսած 9000ից։ Երեք հատից ավելի դեպքում գործում են զեղչեր։

Կատարում ենք նաև դռների և պատուհանների վերանորոգման աշխատանքներ:
Ինչպես նաև Բարդ փականի տեղադրումներ:
© 2005-2020 List.am