HomeElectronicsComputers › Accessories

SanDisk USB Flash Disk 8Gb, USB Flash

Վաճառում եմ լրիվ նոր ֆլեշ քարտեր:
Բոլոր քարտերը տուփերով են:

E-mail -in chgrel, miayn zangel.

USB Flash Drive, ֆլեշ քարտ, flash drive.
© 2005-2020 List.am