HomeElectronicsPhoto and Video Equipment › Cameras

RENT / Վարձով * Canon 70-200mm f2.8 L II IS Lens / օբյեկտիվ

Condition
Used
Վարձով է տրվում Canon 70-200mm f2.8 L II IS օբյեկտիվը, գրեթե ՆՈՐ է, խնամքով լավ պահպանված է, օպտիկայի վրա խազեր չկան, ավտոֆոկուսը և ստաբլիզիատորը անթերի աշխատում են,


STR - BEST SUPER DRIFTS - 2017. Yerevan / Armenia / Red S...

Վարձը՝ 8000 դրամ

MHER.

Canon 70-200mm f2.8 L II IS, Canon 70-200mm f2.8 L IS, Canon 70-200mm f 2.8 L II IS, Canon 70-200 mm f2.8 L II IS, Canon 70-200mm f2.8 L II IS, Lens / օբյեկտիվ, 70-200, 70 200, 70-200mm, 70-200 mm, 70-200mm L II, 70-200 mm L 2.
© 2005-2018 List.am