HomeElectronicsPhoto and Video Equipment › Cameras

Canon 70-200mm f2.8 L II IS Lens / օբյեկտիվ

$1,300
Yerevan › Shengavit
Condition
Used
Վաճառում եմ իմ անձնական օգտագործման Canon 70-200mm f2.8 L II IS օբյեկտիվը, խնամքով լավ պահպանված է, օպտիկայի վրա խազեր չկան, ավտոֆոկուսը և ստաբլիզիատորը անթերի աշխատում են, օբյեկտիվի արտաքինի վրա առկա են թեթև միկրո խազեր.


STR - BEST SUPER DRIFTS - 2017. Yerevan / Armenia / Red S...

Գինը 1300$

MHER.

Canon 70-200mm f2.8 L II IS, Canon 70-200mm f2.8 L IS, Canon 70-200mm f 2.8 L II IS, Canon 70-200 mm f2.8 L II IS, Canon 70-200mm f2.8 L II IS, Lens / օբյեկտիվ, 70-200, 70 200, 70-200mm, 70-200 mm, 70-200mm L II, 70-200 mm L 2.
© 2005-2018 List.am