HomeElectronicsOther

Arduino Nano Pro Mini ATMEGA328 Controller Board Module (Cod: AB0226)

Pro Mini Arduino 14Pin 16MHz ATMEGA328P Microcontroller
100% brand new and high quality
board compatible for Arduino Pro Mini. It has 14 digital input / output pins
(of which 6 can be used as PWM outputs),
6 analog inputs, an on-board resonator, a reset button, and holes for mounting pin headers.
We increased VCC and GND leads,
you can easily connect by Dupont line with other applications, it is not very convenient? A 10 pin
header can be connected to an FTDI cable board to provide USB power and communication to
the board

Microcontroller ATmega328
Operating Voltage 5V
Input Voltage 5 - 12 V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
Flash Memory 32 kB (of which 0.5 kB used by bootloader)
SRAM 2 kB
EEPROM 1 kB
Clock Speed 16 MHz
Size: 40mmx40mm
Package includes:
1 x Standard Pro Mini Atmega328P Board 5V 16M 14Pins Compatible For Arduino Nano 3.0
Replace Atmega168P Shield For Arduino Shild
  • -
081
Интернет магазин электроники Online electronics stores
On List.am since 14.12.2012
Հարգելի հաճախորդ նախքան զանգահարելը ֆիքսել տվյալ ապրանքատեսակի կոդը, որը գտնվում է անվանման վերջում։
© 2005-2020 List.am