HomeCulture and HobbyAntiques and Art › Collectible Items

Գնում եմ կոպեկ kopek копейка 1921-1957

Գնում եմ կոպեկներ Սովետական ժամանակաշրջանի 1921- 1957թթ: Կիլոգրամով գնելու դեպքում 1 կգ-ը 5000-14000դր, իսկ հատով գնելու դեպքում սկսած 50 դրամ և բարձր, կախված վիճակից և տեսակից: Արծաթյա դրամները կգնեմ 1 գր-ը սկսած 350դր-ից կախված վիճակից և տեսակից: Զանգահարեն միայն իրական վաճառողները, Ձեր եղած մետաղադրամի գինը ճշտելու համար խնդրում եմ չզանգահարել, քանի որ այն հնարավոր չէ:
© 2005-2020 List.am