HomeServicesEducation and Teaching › Courses and Seminars

Web ծրագրավորում – դասընթացներ HTML / CSS / Javascript / Query / PHP + MySql

Web ծրագրավորում – դասընթացներ HTML/ CSS/Javascript /Query/ PHP + MySql.
Յուրաքանչյուր ուսանողի հանդեպ անհատական մոտեցում.
Դասընթացներն անցկացվու մ են հետևյալ կերպ
Խմբիքանակը 2- 3 հոգիշաբաթական 3 օր, օրը 2 ժամ։
-Անհատական - 60.000 դրամ/ամիս 12 դաս
-Խմբային - 35.000 դրամ/ամիս 12 դաս
HTML + CSS փուլիտևողությունը 1.5 ամիս
JavaScript + Jquery փուլիտևողությունը 2 ամիս
PHP + MySQL (Object-Oriented PHP) փուլիտևողությունը 2 ամիս
Պարապմունքների ավարտին տրվում է ավարտական վկայական:

Դասընթացների ժամանակ շեշտը դրվում է գործնական ու ինքնուրույն աշխատանքների վրա + շատ
Տնային առաջադրանքներ: Ձեզանից պահանջվելու է ակտիվ մասնակցություն ու լուրջ մոտեցում: Առաջադրանքներն լինելու են տարբեր հեշտից-բարդ, հետևաբար պատրաստ եղեք օրը 2-4 ժամ տրամադրել: Լինելու են նաև ընթացիկ թեստային աշխատանքներ, որոնք թույլ կտան բացթողումները տեսնել ու լրացնել:
© 2005-2019 List.am