HomeEverything Else

MOZER mashinki atam Chogtagorcvac. ktam hetn naev mozer mashinki mator. prujin

MOZER mashinki atam chogtagorcvac. Ktam hetn naev MOZER mashinki motor. Prujin atami. Tatik korpusi. U mi hat el zapchast nuyn atamic. Et amboxchn irar het et gni mecha. Nkarnern nayeq.
© 2005-2019 List.am