HomeServicesConstruction and Repairs › Construction Services

Գեոդեզիա, չափագրում - Geodezia

Քարտեզագրության, գեոդեզիայի, չափագրման և հողաշինարարության գործունեության մասնագիտական որակավորում ստացած կազմակերպության կողմից կատարվում է գեոդեզիայի ոլորտին առնչվող ցանկացած տեսակի աշխատանք: Մասնավորապես`
• Տարբեր մասշտաբների տեղագրական հանութագրում
• Կոորդինատների ստացում ՀՀ համար մշակված WGS – 84 (ARMREF02-ARMWGS), ինչպես նաև СК-42 կոորդինատային համակարգերում
• Հողամասի սահմանակետերի նշահարում (Разбывка)
• Բնակարանների, առանձնատների, հողամասերի սեփականաշնորհում
• Սահմանների ճշգրտում
• Հատակագծերի, պրոֆիլների կազմում
Չափագրման աշխատանքներն իրականացվում են ՀՀ ցանկացած տարածաշրջանում:
Չափագրման աշխատանքներն իրականացվում են գերժամանակակից գործիքների կիրառմամբ:
© 2005-2019 List.am