HomeCulture and HobbyMusic Instruments

Կիթառ սովետական, 7 լարանի

Լրիվ նոր, ընդհանրապես չի օգտագործվել, կորպուսը քիչ վնասված, 4 լարով
© 2005-2019 List.am