HomeCulture and HobbyMusic Instruments

Պրոֆեսիոնալ դհոլ, փայտե դհոլ, profesional dhol, patti dhol, dholi patyaner

Պրոֆեսիոնալ դհոլներ պատրաստված տարբեր փայտերից, ճապոնական երեսներով, պարանները բնական կանեփից:
Իսկ պատյանները պատրաստված են տարբեր մոդելներով եւ պատված են բնական կաշիով:
Բոլոր գործիքները նոր են, օգտագործված չեն "

Առաքումն անվճար է ամբողջ Հայաստանի տարածքում ։

Նայեք մեր մնացած հայտարարությունները ։

Դհոլ, փայտից դհոլ, փայտե դհոլ, dhol, դհոլներ, dholner, dhol payte, dhol paytic
© 2005-2020 List.am