HomePets and PlantsPet Products

Повадок-կաշվից

1.5 սմ լայնություն- 1100 դրամ- առանց կար
1.5 սմ լայնություն- 1700դրամ- կարով
2.0 սմ լայնություն- 3000դրամ- 1տակ կաշվից
2.0 սմ լայնություն- 3500դրամ- 2տակ կաշվից
2.5 սմ լայնություն- 3500դրամ- 1տակ կաշվից
2.5 սմ լայնություն- 4200 դրամ- 2 տակ կաշվից
3.0 սմ լայնություն- 4500 դրամ- 2 տակ կաշվից

Մեծաքանակ պատվերների դեպքում կգործեն ՄԻՆՉԵՎ 25-30 % ԶԵՂՉԵՐ:
© 2005-2020 List.am