HomeServicesConstruction and Repairs › Construction Services

Գեոդեզիա, կադաստրային չափագրում, հատակագծերի մշակում

Գեոդեզիաի բնագավառում մասնագիտացված և որակավորում ստացած
Կազմակերպությունը նորագույն սարքավորումների ու ծրագրերի
Համալրվածությամբ կատարում է`
* տեղագրական հանույթ տարբեր մասշտաբների,
* չափումներ GPS ընդունիչով և կոորդինատների ստացում ՀՀ համար մշակված WGS-84 (ARMREF02-ARMWGS) համակարգում,
* կադաստրային և հողաշինարարական չափագրություն,
* նշահարման աշխատանքներ, հողատարածքների սահմանների ճշգրտում,
* շինարարության ուղեկցում, վերահսկում, կատարողական հանութագրում,
* նիվելերացում, նիշերի փոխանցում, հավասարակշռում,
* ֆասադային և լազերային չափագրում ու հանութագրում,
* գծային օբյեկտների ուղեգծում,
* հատակագծերի մշակում,
* նախագծային աշխատանքներ:

(գեո, գեոդեզիա, գեոդեզիստ, չափագրում, չափ, կադաստր, կադաստրային չափագրություն, geodezia, geodez, geodezist, geodesy, геодезия, гео, разбивка, кадастр, survey, topografia, topograph, topography, kadastr, cadastr, leica, Gps)
© 2005-2020 List.am