HomeCulture and HobbyAntiques and Art › Arts Objects

Դիմակ Հնկական

Փայտից դիմակ Հնդկական Անտիկ ունի վնասված տեղ, շատ հին հնդկական Աստվածներից մեկի դիմակ.
© 2005-2020 List.am