HomeServicesEducation and Teaching › Courses and Seminars

SPSS, STATIISTICA փաթեթներով վիճակագրական հաշվարկներ

Կատարում եմ վիճակագրական հաշվարկներ, դասընթացներ SPSS, STATIISTICA փաթեթների կիրառմամբ՝ գիտական թեզերի, հոդվածների, կուրսային աշխատանքների և այլ նպատակների համար, ցանկության դեպքում նաև պարապում եմ հավանականության տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն տնտեսագիտական, հոգեբանական, բժշկական և այլ ուղվածությունների համար:
© 2005-2020 List.am